γυναίκα - επιλέξτε ένα παζλ για επίλυση

Γυναίκα ονομάζεται κάθε άνθρωπος που ανήκει στο θηλυκό φύλο. Η προσφώνηση γυναίκα αναφέρεται σε ένα ενήλικο άτομο θηλυκού φύλου. Για πιο νεαρά θηλυκά άτομα υπάρχει η προσφώνηση κοπέλα και, τέλος, τα έφηβα άτομα και τα παιδιά θηλυκού φύλου αποκαλούνται κορίτσια. Ο όρος γυναίκα επίσης καλύπτει και το ρόλο του φύλου γενικότερα, όπως στη φράση Τα δικαιώματα της γυναίκας. Οι γυναίκες με την τυπική γενετική ανάπτυξη είναι συνήθως σε θέση να γεννήσουν από την εφηβεία ως την εμμηνόπαυση. Όσον αφορά την κοινωνική άποψη του φύλου, γυναίκα μπορεί να είναι και το άτομο που του αποδόθηκε το αρσενικό φύλο στη γέννηση αλλά έχει διαφορετική ταυτότητα φύλου (τρανς γυναίκα) ή το άτομο που έχει φυλετικά χαρακτηριστικά που δεν παραπέμπουν στον τυπικό ορισμό του άντρα και της γυναίκας (ίντερσεξ). Το σύμβολο για τον πλανήτη και τη θεά Αφροδίτη ή Βένους στα λατινικά είναι το σύμβολο που χρησιμοποιείται επίσης στη Βιολογία για το γυναικείο φύλο. Είναι μια σχεδιαστική απεικόνιση του καθρέφτη χειρός της θεάς Αφροδίτης ή ένα αφηρημένο σύμβολο για τη θεά: ένας κύκλος με έναν μικρό ισόπλευρο σταυρό από κάτω. Το σύμβολο της Αφροδίτης αντιπροσωπεύει επίσης τη θηλυκότητα και στην αρχαία αλχημεία συμβόλιζε το χαλκό. Οι αλχημιστές κατασκεύασαν το σύμβολο από έναν κύκλο (που αντιπροσώπευε το πνεύμα) και από κάτω έναν ισόπλευρο σταυρό (που αντιπροσώπευε την ύλη).