βάζο - επιλέξτε ένα παζλ για επίλυση

Βάζο - ένα πιάτο, συνήθως κατασκευασμένο από πορσελάνη ή γυαλί, με επιμήκη, υψηλό σχήμα, που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση λουλουδιών. Στην αρχιτεκτονική, ένα στοιχείο αρχιτεκτονικής γλυπτικής, ευρέως διαδεδομένου κυρίως στο μπαρόκ και τον κλασικισμό, χρησιμοποιείται σε στενή σχέση με το κτίριο (ως αποκορύφωμα αετωμάτων και κιγκλιδωμάτων) και με τη μορφή ανεξάρτητων διακοσμήσεων κήπου σε ένα βάθρο. Witold Szolginia: Αρχιτεκτονική. Βαρσοβία: Sigma NOT, 1992, σελ. 168. ISBN 83-85001-89-1.