αστυνομία - επιλέξτε ένα παζλ για επίλυση

Η αστυνομία είναι συγκροτημένο σώμα ατόμων το οποίο υπάγεται στο κράτος. Οι αποστολές της αστυνομίας είναι η εξασφάλιση της ασφάλειας, της υγείας και της ακεραιότητας των περιουσιών του πολίτη. Επίσης εργάζονται για την πρόληψη του εγκλήματος και πολιτικών αναταραχών. Οι νόμιμες δυνατότητες των αστυνομικών είναι η σύλληψη και η νόμιμη χρήση βίας. Ο όρος αστυνομία συνήθως αναφέρεται στις αστυνομικές δυνάμεις που ανήκουν σε ένα κυρίαρχο κράτος, οι οποίες έχουν την εξουσία να ασκούν την αστυνομική εξουσία για λογαριασμό του κράτους μέσα σε μια καθορισμένη νομική ή εδαφική περιοχή ευθύνης. Συχνά οι αστυνομικές δυνάμεις είναι ξεχωριστά σώματα από τον στρατό και άλλους οργανισμούς που εμπλέκονται στην υπεράσπιση ενός κράτους κατά των ξένων εισβολέων. Ωστόσο, η χωροφυλακή είναι στρατιωτικό σώμα το οποίο ασχολείται με την αστική αστυνόμευση. Οι αστυνομικές δυνάμεις είναι συνήθως υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, οι οποίες χρηματοδοτούνται μέσω της φορολογίας.