έργα τέχνης cg - επιλέξτε ένα παζλ για επίλυση

Ο όρος γραφικά περιλαμβάνει όλη τη διαδικασία απεικόνισης μιας σειράς εντολών με εικόνες και κείμενο σε μία οθόνη. Η λέξη χρησιμοποιείται περισσότερο στον κόσμο των ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπου τα γραφικά αποδίδουν το σύνολο της εικόνας που έρχεται στο μόνιτορ του χρήστη. Τα γραφικά αποτελούνται από εικόνες και κείμενο και μπορούν να χωριστούν σε δισδιάστατα (2D) και τρισδιάστατα (3D). Τα δισδιάστατα γραφικά χρησιμοποιούνται κυρίως για την απεικόνιση των μενού λειτουργίας και του γενικού περιβάλλοντος χρήσης ενός λειτουργικού, καθώς και για την απόδοση φωτογραφιών και κειμένου. Τα δισδιάστατα γραφικά χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στα διανυσματικά (vector) και στα γραφικά ψηφίδων (bitmap). Η διαφορά ανάμεσα στις δύο κατηγορίες είναι το χαρακτηριστικό της ανάλυσης. Τα διανυσματικά γραφικά αποδίδουν μια εικόνα κάνοντας χρήση της αναλυτικής γεωμετρίας με τη βοήθεια εξισώσεων. Τα γραφικά ψηφίδων λειτουργούν με τη λογική του ψηφιδωτού, κάτι που σημαίνει πως όσο μικρότερες είναι οι ψηφίδες που το αποτελούν τόσο καλύτερο είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Στον τομέα των γραφικών σημαντικό ρόλο παιζει και το "βάθος" των χρωμάτων, δηλαδή η λεπτομέρεια στην απόδοση καθενός στην οθόνη. Για την απόδοση κάθε χρώματος χρησιμοποιείτε ένα σύστημα δυαδίκων ψηφίων (bits) που μπορούν να περιγράψουν κάθε ψηφίδα ξεχωριστά.