έκταση - επιλέξτε ένα παζλ για επίλυση

Λεκάνη νερού (Λατινική υδάτινη επιφάνεια) - οποιαδήποτε καθορισμένη περιοχή νερού, π.χ. λεκάνη του Βορειοατλαντικού, λεκάνη της Βαλτικής Θάλασσας, λεκάνη Ruda, λεκάνη λιμένων, λεκάνες εσωτερικής ναυσιπλοΐας, λεκάνες απορροής νερού / λεκάνη γλυκού νερού. Ένας όρος που δημιουργήθηκε κατ 'αναλογία με τη λέξη έδαφος (λατινικά: terra - land) από τη λατινική λέξη aqua = νερό. Γι 'αυτό το λόγο, η έκφραση του υδάτινου σώματος δέχεται κριτική στον πνευμονισμό.