Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης - επιλέξτε ένα παζλ για επίλυση

Κλειστό, ιδιόκτητο, ιδιόκτητο λογισμικό - λογισμικό που υπόκειται σε περιορισμούς χρήσης, αντιγραφής ή τροποποίησης, που διανέμεται συνήθως σε δυαδική μορφή, χωρίς πηγαίο κώδικα. Η αντίθετη έννοια με το λογισμικό Open Source ή το ελεύθερο λογισμικό. Συχνά αναφέρονται επίσης εσφαλμένα ως "εμπορικό λογισμικό", παρόλο που και τα δύο ιδιοκτησιακά λογισμικά ενδέχεται να είναι διαθέσιμα δωρεάν και το λογισμικό FLOSS μπορεί να πωληθεί. Το ιδιόκτητο λογισμικό πωλείται συνήθως από οντότητες / άτομα εξουσιοδοτημένα από τον κατασκευαστή, αν και είναι επίσης ευρέως διαθέσιμο και δωρεάν, π.χ. για την εύρεση παραληπτών διαφημίσεων (π.χ. αγγελιοφόροι, προγράμματα περιήγησης). Ένας τυπικός προμηθευτής κλειστού λογισμικού είναι εμπορικές οντότητες που επικεντρώνονται στην πώληση λογισμικού και όχι σε υπηρεσίες που χρησιμοποιούν αυτό το λογισμικό. Ένα παράδειγμα είναι η Microsoft, η οποία πουλά εκατομμύρια αντίγραφα αδειών χρήσης για τη χρήση του λογισμικού της, και πολύ σπάνια καθιστά διαθέσιμη οποιαδήποτε από τις πηγές της. Το κλειστό λογισμικό μπορεί να πωληθεί ως εμπορικό λογισμικό ή να διατίθεται δωρεάν ως δωρεάν λογισμικό.