ενεργή δεξαμενήonline παζλ

Σε απάντηση στη συνειδητή ή ασυνείδητη, αλλά πάντα ενεργή καταστροφή της φύσης από τον άνθρωπο, προέκυψε η ιδέα της ενεργού προστασίας της, με στόχο την αντιστροφή ή αντιστάθμιση των ανεπιθύμητων αλλαγών που εισήχθησαν στο περιβάλλον από τους ανθρώπους. Η προσχώρηση της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε νέες ευκαιρίες από αυτή την άποψη με την απόκτηση κονδυλίων της ΕΕ για φιλο-οικολογικές επενδύσεις. Παρ 'όλα αυτά, η επιτυχία της ιδέας της ενεργού προστασίας της φύσης εξαρτάται κυρίως από την προθυμία και την ευαισθητοποίηση κάθε πολίτη που πρέπει να γνωρίζει πώς η συμπεριφορά τους επηρεάζει το περιβάλλον και θέλει να αλλάξει την κατάσταση του περιβάλλοντος προς το καλύτερο.