zrzavé vlasy - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Zrzavá barva vlasů se vyskytuje zhruba u 1–2 % světové lidské populace. Je způsobena světlým typem melaninu feomelaninem. Za zbarvení vlasů je zodpovědný pigment melanin, který je produkován buňkami, tzv. melanocyty. Dle zbarvení je následně dělen na tmavý eumelanin a světlý feomelanin. Zrzavá barva vlasů je způsobena vyšší koncentrací světlého pigmentu feomelaninu. Tato vlastnost se předává prostřednictvím šestnáctého páru chromozomů, který produkuje receptor spřažený s G proteinem MC1R. Jde o tzv. recesivní gen, který se nemusí projevit ani v případě, že tuto vlastnost mají oba rodiče. Rusovlasost se odborně nazývá rutilismus. Rutilismus totiž umožňuje efektivněji využít vitamín D, který pokožka vstřebává ze slunečního záření.