zábava - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Zábava - aktivita sloužící zábavě, která sahá až k nejhlubším začátkům lidstva. Z antropologického hlediska neexistuje komunita (kultura, civilizace), jejíž členové by neznali zábavu. Hra může být také použita pro vzdělávání („učení se hrou“), o čemž svědčí různé typy vzdělávacích počítačových her a zábav. Mezi zábavné funkce patří následující (po Rogerovi Cailloisovi): Dobrovolná zábava je činnost, ve které účast i rezignace na ni zcela závisí na ochotě účastníka. Hraní nebo hraní to pro vlastní potěšení a bez jakéhokoli nátlaku. Izolace, uvěznění v určitém čase a prostoru - hra a hra tvoří uzavřenou realitu, která se odehrává ve vlastním prostoru a pečlivě oddělena od zbytku „normálního“ života. Mají také specifický časový rámec, po jehož překročení se šedý čas vyznačuje radostným napětím. Včetně prvku nejistoty - průběh hry nebo výsledek hry nelze předem určit. Jejich podstata je obsažena v překvapení a neustálém překvapení. Neproduktivita - ani hra o peníze nevede k výrobě jakéhokoli hmotného zboží; je možné převést vlastnictví pouze ve skupině hráčů.