webové stránky - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Maketa webových stránek - výsledek převodu grafického návrhu do HTML a jeho rozšíření. Jinými slovy, maketa je základní (statickou) verzí webu, kde je uživatel schopen sledovat interakce, které se na webu očekávají. V tomto projektu je označeno umístění fotografií, záhlaví, titulů, tabulek, reklam, ochranné známky atd. Na stránce. Toto je podrobná definice často používané šablony termínů. Tento problém je neoddělitelný od front-end programování.