volně žijících živočichů - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Sýkora lužní (Poecile montanus, dříve Parus montanus) je malý druh pěvce z čeledi sýkorovitých. Rozlišuje se celkem 15 poddruhů. 9 z nich obývá asijskou a následujících 6 evropskou část areálu: sýkora lužní severoevropská (Poecile montanus borealis) – severní Evropa, na východ po západní Sibiř s. l. středoevropská (P. m. salicaria) – střední Evropa s. l. západoevropská (P. m. rhenana) – území západně od Rýna s. l.