vodní zdroje - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Vodní zdroje - zdroje povrchové a podzemní vody vyskytující se v určité oblasti. Zvláštnosti zdrojů povrchové vody jsou: nepřetržitý pohyb; periodická obnova; citlivost na znečištění; schopnost samočistit se v pravidelných podmínkách. Vodní zdroje v menších povodích a správních jednotkách mohou zahrnovat podzemní a akumulovanou vodu v jezerech. Výpočet vodních zdrojů celého objemu jezera je ve výpočtech nesprávný, lze předpokládat pouze aktivní vrstvu vody jezera, která je předmětem hydrologického cyklu. V hydrogeologii se rozlišují statické a dynamické zdroje podzemní vody. Statické zdroje zahrnují celkový objem volné vody obsažené v daném kolektoru. Statické zdroje mohou být neobnovitelné (nenaplněné v hydrologickém cyklu) a obnovitelné (doplněné přírodními dodavatelskými faktory). Dynamické zdroje jsou určeny poskytnutím průtoku proudu podzemní vody v průřezu daného kolektoru. Zdroje využívání podzemních vod jsou součástí přírodních dynamických nebo statických zdrojů, jejichž sběr nenaruší hydrologickou rovnováhu a nepoškodí ostatní uživatele vodních zdrojů.