vodní nádrž - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Vodní nádrž - dutina naplněná vodou (na rozdíl od vodních toků - tekoucí vody). Existují přírodní vodní nádrže zvané jezera a umělé vodní nádrže (antropogenní nádrže), které se v závislosti na způsobu vytváření mísy dělí na přehradu, následnou těžbu, hráz, v povodí, osídlení, postregulaci, rybníky, různé typy bazénů. Umělé vodní nádrže se také často nazývají jezera (např. Czorsztynské jezero, Solińské jezero, Zegrzyńské jezero). Vodní nádrže (přírodní i umělé) se dělí na přítok, odtok, průtok a odtok podle kritéria průtoku. V jiné divizi - podle kritéria provozní doby - jsou stálé a periodické (sušící) vodní nádrže. Název vodních nádrží je někdy oceán a jeho části, tj. Mořská pánve, moře, zátoky, nádrže a mořské kanály. Ramsarská úmluva Adam Choiński: Fyzikální limnologie Polska. Poznań: Adam Mickiewicz University Scientific Publishing House, 2007, s.