vodní cesta - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Komunikační tepna (řecká αρτηρία, „tepna“) - důležitá komunikační cesta - země nebo voda - spojující města nebo městské části. Je to obvykle hlavní silnice, vhodná pro hustý provoz, obvykle s křižovatkami bez kolize, nesloužící místní dopravě. Příklady komunikačních tepen: dálnice, rychlostní silnice, duální komunikace.