vesmír - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Kosmický prostor (též vesmírný prostor) je označení, které se používá pro oblast ve vesmíru, kde se nenachází žádná atmosféra (v kontrastu s pojmem vzdušný prostor). Obecně se jako kosmický prostor označuje veškerý prostor, který je mimo přirozená a umělá vesmírná tělesa, či kosmické prostředky; respektive označení venkovního prostředí ve vesmíru (v angličtině se používá spojení outer space – vnější prostor). Podle FAI (Mezinárodní letecké federace) je hranicí vesmírného prostoru vzdálenost 100 km od povrchu Země (či jiného vesmírného tělesa) – tzv. Kármánova hranice. Do této hranice se hovoří o nadmořské výšce. V případě Země do této hranice zasahují i další vrstvy její atmosféry (termosféra a exosféra). Konkrétně tomuto typu vesmírného prostoru se říká geoprostor nebo geospace. tzv. geospace – okolí Země (potažmo jiných vesmírných těles) ve vzdálenosti nad 100 km (v souladu s definicí vesmírného prostoru podle FAI) meziplanetární prostor mezihvězdný prostor mezigalaktický prostor V této oblasti se vyskytuje téměř dokonalé vakuum (tzv. vesmírné vakuum).