veřejné místo - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Parkovací místo - samostatný povrch oblasti nebo prostor určených k parkování motorových vozidel. Parkovací místo se může skládat z jednoho nebo více parkovacích míst. Ve vztahu ke skupině sousedících parkovacích míst se používá termín: seskupení. Příslušná právní ustanovení stanoví podmínky a požadavky na výstavbu parkovacích míst při provádění konkrétní stavební investice. Směrnice o silnicích však stanoví pravidla pro používání těchto míst podél silnic. V tomto ohledu by měla být přijata příslušná nařízení (např. Předpisy) v případě parkovacích míst nacházejících se v oblasti podléhající správě konkrétní osoby (fyzické nebo právnické). Pokud jde o parkovací místa pro osobní automobily umístěná vedle budov, jsou stanovena v nařízení o technických podmínkách, které musí budovy a jejich umístění splňovat. Požadovaný počet míst, jejich umístění a počet míst pro osoby se zdravotním postižením je však stanoven buď v územním plánu územního rozvoje nebo v rozhodnutí o podmínkách výstavby a územního rozvoje. Zde se používá relativní termín pro obytné prostory (např.