varhany - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Orgán (latinsky organum, „nástroj“) je v biologii označení skupiny tkání či pletiv, která vykonává specifické funkce. Mezi obvyklé orgány živočichů (včetně člověka) patří srdce, plíce, mozek, oko, žaludek, slezina, slinivka, ledviny, játra, střeva, kůže, děloha a močový měchýř. Orgány živočichů v hrudníku a břišní dutině se často označují jako vnitřní orgány (pro orgány nacházející se v hlavě nebo jiných částech těla se toto označení nepoužívá). Vnitřní orgány se někdy souhrnně označují jako viscera, což je množné číslo zřídka používaného latinského slova viscus. Řada orgánu může být transplantována odnětím orgánu živému nebo právě zemřelému dárci a nahrazením poškozeného orgánu příjemce odňatým orgánem. Experimentální medicína se snaží vyvinout procesy, které by umožnily provádět transplantaci orgánů speciálně šlechtěných zvířat lidem (xenotransplantace). Orgány rostlin lze dělit na vegetativní a generativní (reprodukční). Mezi vegetativní orgány patří kořen, stonek a list; mezi reprodukční řadíme květ, semeno a plod. Skupina příbuzných orgánů se nazývá soustava orgánů nebo systém orgánů. Příbuznost orgánů v soustavě může být odvozena na základě nejrůznějších kritérií, nejčastěji se však jedná o příbuznost na základě funkce.