věž - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Věž je stavba, jejíž výška značně převyšuje půdorysné rozměry. V naprosté většině případů obsahuje různě členěný a vybavený funkční prostor, někdy však bývá plná. Ve starověku a středověku se stavěla zpravidla kvůli opevňovacím a strážním úkolům (dobře se bránila a bylo z ní daleko vidět), později se začaly prosazovat i další důvody stavby (prestiž či šetření místem v místech s velice drahými pozemky). Pro obranu ve středověku byly nejdříve stavěny věže s hranatým půdorysem, ale později se ukázalo, že pro obranu jsou lepší věže s kruhovou základnou a tak se začaly budovat převážně tyto věže. Velmi rozšířenými typy věží jsou, zde zejména v historických jádrech obcí a měst, kostelní věže a věže dalších sakrálních staveb (například klášterů) případně samostatné zvonice. Kromě zvonů tyto věže mohou být opatřeny i věžními hodinami a pozorovacím ochozem. Zejména s rozvojem romantismu a turistiky v druhé polovině 19. století se začaly budovat rozhledny, od dvacátého století též telekomunikační věže, sloužící například jako vysílače. Speciálními typy průmyslových věží jsou těžní věže hlubinných dolů nebo chladicí věže u jaderných elektráren. Hospodářským účelům obvykle slouží také vodárenské věže.