umístění - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Místo průmyslu (latinské národní prostředí) - v geografii průmyslu tento termín označuje postup pro výběr místa pro konkrétní obchodní činnost. Příznivé umístění lze nazvat takovým místem, ve kterém budou nejlépe vyhovovat hodnoty umístění (umístění) a požadavky (podniky) (takové umístění umožňuje dosažení maximálního zisku s minimálními ztrátami). Hodnoty a požadavky se však s postupem času mění, důsledkem těchto změn může být přemístění (hledání nového místa pro firmu) nebo konverze (hledání nového podniku pro dané místo). Faktory umístění zpracovatelského průmyslu se obvykle dělí na přírodní a nepřírodní (socioekonomické). Přírodní faktory: surovinová základna - suroviny i polotovary. Nejdůležitější surovinovou základnou je těžební průmysl. Existují také průmyslové závody, které se za účelem snížení výrobních nákladů nacházejí v blízkosti surovinové základny (metalurgie mědi). Blízkost surovinové základny je také důležitá kvůli poklesu hodnoty suroviny během přepravy na velké vzdálenosti (potravinářský průmysl). Rostliny jsou také daleko od surovinové základny (dovoz ze zahraničí) nebo převládají jiné faktory umístění.