ukládat - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Prodejna je obchodní zařízení, maloobchodní prodejní jednotka, která bývá zřízena za účelem uspokojování potřeb jednotlivých občanů a jejich domácností. Nejmenší prodejny se mohou sestávat z třeba i z jedné jediné místnosti či z malého venkovního prodejního stánku, ve kterém pracuje jediný člověk neboli prodavač. Největší prodejny jsou pak dnes tolik rozšířené mamutí velkoprodejny v supermarketech, hypermarketech, velkých nákupních střediscích a obchodních domech. Pracuje tu více zaměstnanců, navíc bývají velmi často doplněny řadou dalších doplňkových služeb pro zákazníky a jejich rodinné příslušníky. Běžné prodejny umístěné ve starší zástavbě pak zabírají často přízemní části obytných domů. Jako takové se sestávají z několika místností, mívají samostatný vchod pro zákazníky přímo z ulice. V přední části takovéto prodejny bývají prostory určené pro styk se zákazníky respektive vlastní prodejní místnosti, v zadní části bývají vybaveny pobočnými sklady a nezbytným technickým zázemím pro zaměstnance. Pro zásobování odlehlých míst a malých obcí bývají používány také pojízdné prodejny. Jedná se o zpravidla o upravené autobusy nebo velké dodávkové automobily. V Česku je podobně jako v jiných zemích od října 2016 zákonem regulována prodejní doba v maloobchodě i velkoobchodě.