ucho - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Klas (spica) je jednoduché květenství s přímým vřetenem, na němž v úžlabí listenů přisedají květy. Typologicky je vlastně obdobné hroznovitým květenstvím, rozdíl je ve zkrácených či chybějících květních stopkách, čímž květy přisedají přímo na vřeteno. Toto květenství je běžné mezi druhy z čeledi lipnicovité – trávy. Zástupci: Jitrocel (např. Jitrocel kopinatý) Prstnatec májový Pšenice (nepravý klas – složený) Žito Ječmen Bojínek (např. Bojínek luční) Reisenauer R. et al.: CO JE CO? (1) Příručka pro každý den.