typ - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Písmo (staré polské názvy: krotło, lap, font) - typ nosiče pro jednotlivé znaky tiskového dopisu, základní materiál Zerkie používaný při reliéfním tisku. V současné době bylo tiskové písmo nahrazeno počítačovým písmem, což je obrázek jednoho znaku (glyf) kódovaného v bitmapové nebo vektorové formě. V neprofesionálním jazyce se v počítačovém kontextu používá termín „font“ jako metonymie pro termín „font“, odkazující na sadu písem, sadu kódovaných znaků. Písmo vynalezl na Dálném východě v 11. století Bi Sheng, ale v Evropě se začalo široce používat až od 15. století. Fonty byly přerušeny na počátku 90. let po rozšíření DTP. V současné době jsou písma používána pouze v technikách uměleckého tisku a v některých tiscích úloh, např. Diplomy záměrně tradičními metodami nebo v pamětních publikacích. Písmo je ve formě kovového kvádru odlitého z tiskařské slitiny.