turistická atrakce - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Turistická atraktivita - vlastnost oblasti nebo města vyplývající z řady přírodních nebo nepřírodních prvků, které určují zájem turistů. Turistická atraktivita dané oblasti nebo města je určena: turistické atrakce, rozvoj cestovního ruchu, Dopravní dostupnost: Turistickou atrakcí se rozumí předmět nebo událost, která je pro turisty zajímavá a přitahuje turistický provoz. Každý objekt nebo událost, která je turistickou atrakcí, má následující vlastnosti: přitahuje turisty, má jádro (jádro), tj. prvek, který jej odlišuje od jiných objektů nebo událostí, má značku (marker), tj. relevantní informace o jádru, díky které turista ví o existenci atrakcí (např. informační tabule, popis v průvodci nebo jiné publikaci). Turistika, WłodzimierzW. Kurek (ed.), Varšava: PWN Scientific Publishing House, 2007, ISBN 978-83-01-15294-9, OCLC 750119802. TeofilT. Lijewski TeofilT., Bogdan B. Mikułowski Bogdan B., Jerzy J. Wyrzykowski Jerzy J., Geografie polského cestovního ruchu, Varšava: Polish Economic Publishing House, 2002, ISBN 83-208-1380-8, OCLC 830306734.