tržníVyberte si puzzle, aby se vyřešil

Market Square - centrální náměstí, charakteristika urbanismu v evropských městech. Trhy byly označeny od začátku středověku do 19. století. Slovo trh pochází z německého termínu Ring (svítí „ring“), který se objevil v polských zemích spolu s lokalitami prováděnými podle německého práva (německým ekvivalentem slovního trhu je Markt nebo Marktplatz). Prsten znamená specifický typ trhu se stavebním blokem uprostřed. Trh byl obchodním místem a místem, kde se sbíhaly silnice vedoucí do města. Vedle ní byla radnice - sídlo městských úřadů a poblíž byl také hlavní chrám města. V dnešním Polsku souvisí prostorové uspořádání trhu, jeho funkce a úkoly s přijetím německého práva (obvykle Magdeburg). Další budovy typické pro trhy jsou látková hala, stánky a lavičky s chlebem, váha, pranýř a studna. Trhy byly nejčastěji vyznačeny na čtyřúhelníkovém plánu, i když některé z nich mají tvar trojúhelníku (Tržní náměstí Kościuszko v Białystoku, trhy Jaworzno, Brodnica, Łowicz) nebo rozšiřující se ulice (Chojnów, Środa Śląska, Niemodlin).