text - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Text je v lingvistice spojitý jazykový útvar, který se uplatňuje v komunikaci jako komplexní jednotka sdělování. Označuje uskupení slov, které dohromady tvoří nějakou výpověď. Pojem se obvykle používá pro psané výpovědi delšího rozsahu (odstavec), lze jej ovšem užít i pro mluvený jazykový projev nebo i krátké výpovědi. Knihy jsou označovány jako umělecké texty, novinové články jako publicistické texty, atd. Text má následující vlastnosti: komplexnost: skládá se z menších částí (vět), spojitost, koherenci: jeho jednotky (věty) jsou navzájem propojeny, je mezi nimi zřejmá souvislost, funkčnost, informativnost: je tvořen se záměrem, kterým chce autor působit na adresáta, organizovanost: jeho jednotky jsou uspořádány podle vzájemných souvislostí, zapojení do kontextu a komunikační situace: text je postaven tak, aby mu adresáti porozuměli.Je jasné, že některé z těchto vlastností textu mohou být záměrně nebo nedopatřením porušeny. V informatice se jedná o odborný technický pojem, kterým je označen zvláštní datový typ (běžnější je string nebo řetězec) nebo datový formát. Text je cokoliv, co je uloženo v textovém formátu (t.j. přímo v textových znacích, kódovaných např. v ASCII, ANSI, Unicode, UTF-8, …), a to i v případě, že daný textový řetězec (posloupnost znaků) nedává žádný smysl v žádném přirozeném ani formálním jazyce, a dokonce i v případě, že délka textu je nulová (0 znaků). Podstatný je zde typ nebo formát, kde pevnému počtu bajtů (počítačových slov) odpovídá vždy konkrétní znak dané abecedy.