televizeVyberte si puzzle, aby se vyřešil

Televize (z řeckého tele – daleko a latinského vize – vidět) je široce používané jednosměrné dálkové telekomunikační a plošné vysílání (tzv. broadcasting) a zároveň individuální přijímání televizního vysílání, tedy kombinace obrazu a zvuku (videa) do televizoru. Komerčně se začala televize využívat od 30. let 20. století, postupně se dostala do domácností a stala se významným zdrojem zábavy a informací. Pojem televize značí i kromě plošného vysílání a následného příjmu signálu i samotnou produkci obsahu, tedy video tvorbu určenou pro masmediální produkci skrze televizní vysílání. Společnosti, které se touto tvorbou zabývají jsou též nazývány televize. Rozlišujeme tři typy televizí: státní, veřejnoprávní a soukromé. První pokusy o přenos obrazu se uskutečnily v polovině 19. století.