technologie - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Technologie (řecky τεχνολογια < τεχνη „dovednost“ + λογος „slovo, nauka, znalost“ + přípona ια) je obor techniky uplatňující se napříč všemi jejími odvětvími i obdobnými složkami lidské kutury (například zemědělství), který se zabývá tvorbou, zaváděním a zdokonalováním výrobních postupů. Podle daného odvětví to mohou být postupy a procedury mechanické (např. rubání, obrábění...), elektrotechnické a elektronické (radiolokace, informační technologie), jaderné (jaderně-analytické metody, ozařování), fyzikálně chemické (tavení, lití, napařování, destilace...), chemické (syntézy, krakování...), biochemické a potravinářské (kvašení, pečení...) apod. Pojem technologie se nověji používá (zpravidla v množ. čísle) i ve významu oboru (průmyslu) technika, nejnovější technika, resp. elektronika (výsledek výroby – přístroje, stroje, zařízení), případně včetně nanotechnologie pod vlivem anglického slova technology. Výraz technologie dále může znamenat: souhrn výrobních, služebních prostředků nebo prostředků opravy daného podniku, veškeré použité prostředky pro danou práci, týkající se výroby, opravy nebo služby, souhrn dokumentů, nazývaných výrobní tajemství nebo know-how, patřících danému podniku, mezi něž patří prospekty, technické výkresy nebo technická dokumentace, plány, schéma, výrobní postupy a podobně, oddělení technické přípravy výroby ve výrobním podniku. Konstruktér nakreslí technický výkres a připraví kusovník materiálu, ze kterého se má vyrábět. Technolog (pracovník oddělení technologie) určí, na kterých strojích, jakým nářadím a za kolik peněz se bude vyrábět. Stanoví rovněž montážní postup a vzhledem k rozčlenění montáže jednotlivých montážních celků a výrobku také organizační formu montáže (s ohledem na sériovost a možnosti mechanizace a automatizace montážního procesu).