stylVyberte si puzzle, aby se vyřešil

Funkční styl je styl vymezený na základě funkce textu. Mívá velmi různé cíle. Někdy je to pouze cíl dorozumívací, týkající se záležitostí běžného života. Jindy může mít cíl ve sdělení závažných informací. Prostěsdělovací styl – styl běžné každodenní komunikace — hovorový (např. v rodině, mezi přáteli, ve škole, v zaměstnání apod.). Odborný styl – styl odborných publikací, odborných časopisů a učebnic. Jeho cílem je podat přesné, jasné a relativně úplné informace z různých oborů lidské činnosti a poučit tím adresáta. Často se také používají odborné pojmy. Publicistický styl – styl médií.