stvoření - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Stvoření Adama je freska, znázorňující výjev z knihy Genesis, na stropě Sixtinské kaple ve Vatikánu. Malba vznikla v letech 1508–1512. Patří k nejvýznamnějším dílům renesančního malíře Michelangela Buonarrotiho. Stvoření Adama patří k nejznámějším vizuálním projevům evropské civilizace. Z obrazu se stal symbol (života, vztahu člověka k tomu, co ho přesahuje apod.), bývá často citován i parodován. Freska byla vytvořena na zakázku papeže Julia II. Mistrně zachycuje biblického Adama a Boha. Bůh předává prostřednictvím prstu božskou jiskru nově stvořené bytosti, prvnímu člověku, Adamovi. Bůh sám se přitom vznáší obklopen anděly na objektu, který tvarem připomíná mozek. Michelangelo tímto způsobem možná chtěl Boha ztotožnit s moudrostí a poznáním. Možná však, že Michelangelo, jehož vztah k víře byl rozporuplný, takto do obrazu vložil subverzivní prvek.