středověká architektura - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Architektura středověku do značné míry pramení z úspěchů římské říše. Po jeho rozpadu na východní a západní část byl vývoj stavby v těchto regionech světa odlišný. Zatímco v Byzanci pokračovaly dřívější úspěchy starověkého Říma a přizpůsobovaly je očekáváním rozvíjejícího se křesťanského světa, na západě výrazný vliv na architekturu a ozdobu projevovaly barbarské kmeny, které se ocitly na území Evropy. Objevil se nový typ osídlení, vhodnější pro barbaře. Římská města se vylidnila a na kopcích a na jiných místech byla zřízena osada, která usnadnila obranu. Uprostřed byl vládcovský dům, byl obklopen hospodářskými budovami a celek byl chráněn palisádou. Když byli pokřtěni, vůdci začali stavět kostely. K jejich výstavbě byly původně použity prvky zachovaných římských budov. V průběhu času, kromě pokusů napodobovat starožitné zdobení nových předmětů, byly zavedeny vlastní dekorace, často napodobující vzory používané v zlatnictví. Nejvýznamnější budovy středověku, kostely a katedrály byly postaveny na bazilice nebo centrálním plánu.