sportovní skupina - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Grupa Lotos S.A. - polský podnik, který tvoří mateřskou společnost pro kapitálovou skupinu více než tuctu výrobních, obchodních a servisních společností, zejména v oblasti průzkumu, těžby a zpracování ropy a distribuce ropných produktů (paliva, oleje, asfalt, mazadla, parafiny atd.). Nejdůležitější částí je ropná rafinerie se sídlem v Gdaňsku-Rudniki, na Dead Vistula - jedná se o největší podnik v Pomořansku a druhou rafinérii, pokud jde o zpracování v Polsku. Mateřskou společností kapitálové skupiny je Grupa Lotos S.A., což znamená, že se často používají názvy Grupa Lotos S.A., aby nedocházelo k nedorozuměním. (pro společnost) a Lotos Capital Group (pro kapitálovou skupinu). Veřejná společnost kótovaná na varšavské burze od roku 2005. Hlavním akcionářem podniku je státní pokladna (53,19%). Do indexu WIG20 je zařazen od roku 2005 a od roku 2009 do indexu Respect. V roce 2012 se společnost umístila na druhém místě v žebříčku: Rzeczpospolita denně a týdenní Polityka, stejně jako šesté místo v Coface, které patří mezi 500 největších společností ve střední a východní Evropě. Celkové výnosy společnosti v roce 2012 přesáhly 33,5 miliardy PLN, tržby přesáhly 33,1 miliardy PLN.