společnost - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Obchodní firma, nebo jen firma, je v právním pojetí název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku. Je jedním ze základních atributů právní subjektivity podnikatele a základních pojmových znaků podnikání.[zdroj?] Je ochranným označením, které je předmětem práva duševního vlastnictví a jako zvláštní druh „nehmotného statku“ vyznačuje osobitost podnikatele. Podnikatel je povinen právně jednat vždy pod svou firmou. Firmou člověka je jeho plné osobní jméno a příjmení. Pojem firmy je však polysémantický a v ekonomii se používá jako synonymum k pojmům podnik či společnost. Obchodní firma se obecně skládá z kmene a z dodatků.U fyzických osob je plné jméno a příjmení firemním kmenem a současně (celou) firmou. K zápisu do obchodního rejstříku jsou (nově dle NOZ) však přijatelné i pseudonymy nebo jiné jméno než vlastní, takový název ovšem nesmí být klamavý a zaměnitelný s firmou právnické osoby. Je-li již zapsán podnikatel se stejným jménem i příjmením, pak je každý další žadatel o zápis povinen podat návrh na zápis s rozlišujícím dodatkem. Dodatek může podnikající fyzická osoba ke svému jménu dodat i kdykoli později.Firmy obchodních korporací jsou obligatorně složeny z firemního kmene a firemního dodatku. Dodatek označuje druh korporace a musí mít zákonem předepsanou formu (např.