soutěž - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Zaměstnání - soubor úkolů (souboru činností) rozlišujících v důsledku sociálního dělení práce, které jsou přínosem pro jiné osoby, vykonávané trvale nebo s malými změnami jednotlivými osobami a vyžadující odpovídající kvalifikaci (znalosti a dovednosti), získané na základě vzdělání nebo praxe. Procvičování profese je zdrojem příjmu. Zvláštní druh profese je profese. Profese je také jedním ze základů rozmanitosti sociální struktury v současných společnostech a formuje sociální postavení jednotlivce a jeho prestiž. V Polsku byly klasifikace pracovních míst vyvinuty v rámci sociální klasifikace zaměstnání v 70. a 20. letech později v rámci polské sociologické klasifikace zaměstnání. Odlišná klasifikace profesí existuje v mezinárodní klasifikaci povolání a klasifikaci povolání a specialit vyvinuté na jejím základě. Profese lze rozdělit na speciality.