snímek obrazovky - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Počítačový termín snímek obrazovky (z angl. screenshot) popisuje „zmrazení“ a zkopírování aktuální podoby obrazovky (monitoru počítače) a uložení v paměti počítače nebo i následný záznam na pevný disk v podobě grafického obrázku. Slovo screenshot můžeme volně přeložit jako „otisk obrazovky“ nebo „snímek obrazovky“. Obvykle se pořizuje stisknutím klávesy Print Screen (na klávesnici za funkčními klávesami). Tím se kopie celého obsahu displeje přesune do tzv. schránky (clipboard). Následně jeho obsah lze uložit jako grafický soubor. Jeho velikost je dána použitým grafickým formátem, rozlišením obrazovky a barevnou hloubkou. Screenshot je však možné namísto klávesových zkratek získat také pomocí speciálních programů. Operační systém Windows 7 proto obsahuje již ve své základní verzi program Výstřižky, který práci se získáním i následnou úpravou snímku obrazovky zjednodušuje.