služba - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Služby se obvykle rozlišují podle toho, zda uspokojují potřeby kolektivní nebo individuální. Služby uspokojující kolektivní potřeby jsou hrazeny z veřejných zdrojů (stát, obce), zatímco služby uspokojující individuální potřeby jsou hrazeny ze soukromých zdrojů. Dělí se na základní a doplňkové. Speciální skupinou služeb definovanou zákonem č. 67/2013 Sb. jsou služby spojené s užíváním bytů (zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu). neskladovatelnost – služby nelze vyrábět do zásoby, nedělitelnost – poskytnuté služby nelze nijak dělit, nehmotnost – služby nemají hmotnou (fyzickou) podstatu, proměnlivost – závisí na tom, kdo, kdy a kde je poskytuje, nemožnost vlastnictví – zákazník vlastní pouze právo na poskytnutí služby. kolektivníobrana státu, justice, školství, osvětlení ulic apod. individuální – cestovní ruch, kadeřnictví, veřejné stravování, čistírny apod.