siononline puzzle

Sion (hebrejský צִיּוֹן "vysoký", řecký Σιων) - původně jihovýchodní kopec v Jeruzalémě, který byl podle biblického záznamu pevností Jebuzejců, zajat Davidem, který tam umístil Archu smlouvy. Za Šalamounových byl do města začleněn severovýchodní kopec, na kterém byly postaveny královský palác a chrám. Od té doby se celý kopec jmenuje Sion a později se nazýval Jeruzalém. Od asi 4. století, Sion je nazýván kopcem u zdí starého města, západně od Ofela. Někdy je ke jménu kopce přidáno křesťanské adjektivum, které jej odlišuje od svého předchůdce Starého zákona. Na vrchol kopce vede po klikaté cestě papežská cesta (Derekh Ha'apifyor) na počest historické návštěvy papeže Pavla VI. V Jeruzalémě v roce 1964.