setkání - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Společné zasedání Sejmu a Senátu nebo Shromáždění poslanců a senátorů - podmínky přijaté pro neformální, společné zasedání všech poslanců a senátorů Polské republiky na konkrétním místě a v čase, jemuž předsedá předseda Sejmu nebo jeho náhradník Předseda Senátu. Tyto typy schůzek se obvykle konají v zasedací místnosti Sejmu, méně často v zasedací místnosti Senátu. Jsou svolávány maršály obou komor za zvláštních okolností, např. K návštěvě hlav států nebo k oslavám důležitých událostí. Kromě maršálů obou komor polského parlamentu se na shromáždění často účastní také prezident a předseda vlády. Další situací pro schůzi poslanců a senátorů za okolností uvedených v ústavě Polské republiky je Národní shromáždění, které má zvláštní výlučné pravomoci.