samec - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Pánský rým: Z hlediska vztahu k přízvuku - rým doprovázený oxytonickým přízvukem (dopadajícím na konečnou slabiku slova), např. Cesty s mlékem v prsou v zeleném sadu Placht ji překvapil v Alderovi. Napůl zatočil zatáčky Od hlavy až k patě hladil a otrávil. Bolesław Leśmian, Gad (fragment) Pokud jde o rýmový prostor, jedná se o rým, jehož rýmový prostor obvykle pokrývá pouze polovinu slabiky, např. Vibrací - łk-a proto se také nazývá rýmový rým. V polské verzi se mužský rým vyskytuje mnohem méně často než žena. Totéž se děje v italské poezii. V ruské a německé verzi jsou oba typy rýmů stejné a v anglických záznamech rozhodně dominuje mužský rým. V české verzi se, jak říká Jacek Baluch, vytváří mužský rým nejen jednoslovná slova, ale také tři slabika, která jsou zvýrazněna první slabikou. V počátečním fragmentu Sedmé jedenácté Jiře Ortena se slovo monosyllabické rýmuje s trisyllabicí dvakrát: Použití a zejména zneužívání mužských rýmů v polské básni je obvykle silně kritizováno.