rozličný - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Tato stránka obsahuje tradiční ekvivalenty jmen v různých jazycích. Jeho hlavním účelem je ukázat jak „příbuzná“ jména (tj. Ze stejného zdroje, často z Bible), tak „tradiční“ ekvivalenty (jmenovitě jména, která nejsou „příbuzná“, ale považována za „stejná“, např. když jeden je překladem druhého nebo mají podobnou podobu). Tato stránka obvykle nepředkládá nedávné půjčky z jednoho jazyka do druhého nebo běžné přepisy. Tato stránka v současné době představuje ekvivalenty jmen ve 12 jazycích: angličtině, němčině, francouzštině, italštině, španělštině, portugalštině, finštině, ruštině, polštině, ukrajinštině, některé také latině a arabštině.