romance - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Romance - jeden z literárních žánrů. Jde o delší vyprávěcí dílo psané prózou nebo básní, obvykle jednovláknové, plné situačních komplikací, intrik, neuvěřitelných událostí a náhod. Témata jsou obvykle dobrodružná láska. Typy romantiky: historické, didaktické, klaunské, náboženské, soudní, hrdinské lásky, vzdělávací, tajné příběhy. Romantika patří k populární literatuře, ačkoli existovala také v rytířské verzi (francouzská a provensálská literatura ve 12. až 15. století). Podnikal různá témata, od každodenního života až po hrdinské činy a dobrodružství milenců, obvykle v tónu daleko od hrdinského patosu a serióznosti - plného humoru, grotesknosti a dokonce i šaškování, využívající staleté (od starověku) vzory a vzorce transformované a přizpůsobené novým okolnostem. Počátky romantiky padají na poslední období helénistické éry (III-I století před naším letopočtem). Ve starověkém Řecku šlo o díla prózy, lásky a fantazie, obvykle využívající motiv odloučení milenců, kteří se konečně setkávají a žijí šťastně až do smrti. Romantika byla také populární ve starém Římě - včetně