resort u moře - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Odporové centrum Jastarnia - opevňovací komplex zaměřený na ochranu opevněného regionu Hel před zemí. V souvislosti s vytvořením opevněného prostoru Hel v roce 1936 bylo plánováno zabezpečení poloostrova z pevniny. Volba padla na oblast Jastarnie. Severně od Jastarnie, kde šířka poloostrova dosahuje asi 450 metrů, bylo rozhodnuto lokalizovat bod odporu. Jde hlavně o konkrétní přístřešky. Z důvodu priority prací souvisejících s umístěním baterie začaly práce teprve v roce 1939. Dne 15. května 1939 začaly práce na opevnění. Dokončení bylo plánováno na 15. listopadu 1939. Vypuknutí války našlo opevnění připravené k obraně, ale nebyly plně vybavené (například: části výzbroje, ventilační systémy chyběly).