rameno - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Paže (lat.: brachium) je v lidské anatomické terminologii největší a nejdelší úsek horní končetiny mezi ramenem a loktem. Tvoří ji jediná dlouhá pažní kost (humerus), která proximálně (směrem k tělu) komunikuje kloubní hlavicí s lopatkou v ramenním kloubu (articulatio humeri) a distálně ve složeném loketním kloubu (a. cubiti) s kostí vřetenní a loketní. Zde přechází v předloktí (antebrachium). V běžném jazyce se, stejně jako v původním latinském výrazu bracchium, jako paže označuje celá horní končetina člověka nebo její horní část od předloktí po rameno nebo, v přeneseném významu, manipulátory robotů a přední končetiny živočichů podobných člověku. Přední skupinu pažního svalstva tvoří flexory: dvojhlavý sval pažní (musculus biceps brachii) hluboký sval pažní (musculus brachialis) sval hákový (musculus coracobrachialis)Zadní skupinu pažního svalstva tvoří extenzor: trojhlavý sval pažní (musculus triceps brachii)Další deltový sval (musculus deltoideus), začíná na klíční kosti a lopatce (akromionu a spině) a upíná se na pažní kost. musculus brachioradialis, na zevním (laterálním) suprakondylu pažní kosti a upíná se na kosti vřetenní. Paží (topograficky: regio brachialis) probíhají tyto struktury: Kost pažní kost (humerus) Svaly viz oddíl Svalstvo Nervy nervus musculucutaneus inervující pažní flexory. Senzitivní složka končí jako přední kožní nerv předloktí (nervus cutaneus antebrachii lateralis) s inervací zevní plochy předloktí. nervus radialis (vřetenní nerv) inervuje motoricky trojhlavý sval pažní a senzitivně kůži na zadní straně paže.