prostor - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Prostor je v matematice obvykle označení pro geometrický, topologický případně množinový objekt. V užším smyslu se prostorem rozumí třírozměrný fyzikální prostor, v kterém jsme zvyklí si vytvářet své geometrické představy. Obecněji může prostor znamenat v závislosti na kontextu topologický prostor, varietu, metrický prostor, množinu s nějakou přidanou algebraickou strukturou, vektorový prostor, anebo jenom samotnou množinu.