program - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Časový plán, rámcový program - populární termín pro uspořádání rozhlasového nebo televizního programu, obecný plán programu, soubor pravidelně vysílaných rozhlasových programů a televizních programů. Rozvrh nastavuje rozvrh vysílání rozhlasových nebo televizních stanic v různých časech. Existují: sezónní, týdenní, denní a příležitostné plány. Sezónní změny v rámci televizních programů se objevují několikrát ročně. Hlavní úpravy probíhají na jaře a na podzim (tzv. Jaro a podzim). Programová nabídka stanice je v těchto obdobích obohacena o nové programy, nové epizody cyklických programů vysílaných v předchozích obdobích se také vracejí do rámcového programu. Začátek jarního a podzimního harmonogramu je neoddělitelně spjat s tzv hodnotí válku nebo válku mezi plány, boj mezi konkurenčními stanicemi pro příjemce. Vzor sezónního rámcového programu se také mění v létě a zimě.