produkují - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Seznam tramvají vyrobených v Polsku - seznam tramvají vyrobených v Polsku po druhé světové válce. Arkadiusz Lubka, Marcin Stiasny: Atlas tramvají. Ed. 1. Poznań: Kolpress, 2011. ISBN 978-83-920784-6-3. (Engl.) Krzysztof Soida, Tomasz Igielski, Jan Karpiński, Krzysztof Dubiński, Michał Szylin: Od zpracovatelských seminářů k Alstom Konstal S.A. 135 let od založení. Ed. I. Lodž: Emi-Press, 1999. ISBN 83-904079-4-9.