prodej - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Prodej - organizační, technické, právní a finanční činnosti související s placeným dodáním zboží nebo služeb. Podle zákona o dani ze zboží a služeb se prodejem rozumí placené dodání zboží a placené služby na území státu, vývoz zboží a dodání zboží uvnitř Společenství.