pravidla - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Zásady nebo báze či alkálie jsou chemické látky schopné poutat protony (kationty vodíku H+).