prarodičeonline puzzle

Rodinný vztah (také genealogický vztah nebo vztah; jméno nebo typ vztahu a příbuznost, jména, příjmení) - jméno a typ vztahu mezi dvěma lidmi patřícími do stejné rodiny a vyplývající ze skutečnosti příslušnosti a soudržnosti (v genealogii) nebo - obecněji - z příbuznosti a příbuznosti (v jiných vědách). Tento vztah je také ovlivněn stupněm příbuznosti a afinity (první, druhý, třetí atd.), Generační mezerou a linií vztahu a afinity (přímá a laterální, vzestupná a sestupná). Rodinné vztahy se počítají od jedné osoby, která může být nazývána rodokmenem do jiné rodiny. Rodinné vztahy lze rozdělit na jednoduché vztahy, které vyplývají z jedné příslušnosti (rodiče-děti) nebo z jedné koordinace (mezi manželi; možná mezi rodiči nelegitimního dítěte), a vztahy složené ze dvou nebo více afilací a koordinací, např. Probát a dědeček sdílejí dvě příslušnosti , as mým švagrem - dvě příslušnosti a jeden policejní dům. Každý jazyk má své vlastní pojmenování rodinných vztahů, které často zahrnuje pouze rodinné kruhy, které mají časté kontakty. Byli známí bývalí vzdálení příbuzní, kteří se nazývali oddělené pojmy. V dnešní době se rozsah pojmu „rodina“ snižuje (stále častěji to znamená malá rodina, tj. Rodiče a děti, místo velké rodiny), a v důsledku toho již nepoužívají název pro vzdálené příbuzné (koťata).