pozemní vozidlo - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Motorové vozidlo - termín používaný pro označení vozidel vybavených motorem. Trestní právo a trestné činy Pojem motorového vozidla použitého v trestním zákoně a trestném zákoně nebyl zákonem definován. Nejvyšší soud v roce 2007 specifikoval tuto koncepci a popsal ji jako vozidlo vybavené pohyblivým motorem, jako je motorové vozidlo, zemědělský stroj, motocykl, železniční lokomotiva, letadlo, vrtulník, vodní skútr, stejně jako železniční vozidlo poháněné elektrickou trakcí ( tramvaj, trolejbus). Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. února 1975 obsahovalo následující definici: Ačkoli již není závazné jako usnesení, při neexistenci právní definice může být soudy použito jako výklad zákona. Tato interpretace se také nachází v literatuře. V zákoně o silničním provozu existuje pojem motorového vozidla definovaného jako „vozidlo vybavené motorem, s výjimkou mopedu a kolejového vozidla“. Podle definice „vozidla“ se jedná pouze o pozemní dopravu. Trestní zákon a trestné činy zmiňují řízení motorového vozidla nejen v zemi, ale také ve vodě a vzduchu, což je mimo jiné důvodem