potrhaný tetřevonline puzzle

Čápovitý tulák (Bonasa umbellus) je středně velký tulák vyskytující se v lesích od Appalačských hor přes Kanadu až po Aljašku. Je nemigrační. Je to jediný druh rodu Bonasa.

Potápěč tuponosý je někdy nesprávně označován jako „koroptev“, nepříbuzný phasianid a občas se zaměňuje s šedou koroptví, ptákem otevřených oblastí spíše než lesy.

Bonasa umbellus byl poprvé popsán Linnaeusem, který jej klasifikoval jako Tetrao umbellus a umístil jej do podčeledi s tetřevem euroasijským. Podčeleď Bonasa byla aplikována britským přírodovědcem Johnem Francisem Stephensem v roce 1819. Upřednostňovaným obecným názvem je ruffed grouse, protože se vztahuje pouze na tento druh. Zavádějící lidová jména však oplývají hojností a často se nazývá koroptve (někdy vykresleno pa'tridge nebo zkráceno na pat), bažant nebo prérijní kuře, z nichž všechna jsou správně aplikována na ostatní ptáky. K dalším přezdívkám pro tuláka tuponosého patří bubeník nebo hromové kuře. Existuje 14 uznaných poddruhů tuláka tuponosého:

B. u. yukonensis Grinnell, 1916

B. u.